Ambassade en Consulaten van België in Rusland
Home Legalisatie van documenten

Legalisatie van documenten

Algemene informatie

Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moet u daarom eerst laten legaliseren, om ze over de grens te kunnen gebruiken.

De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document. Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is.

Niet enkel de handtekening van degene die het stuk afgaf wordt gelegaliseerd maar bij uitbreiding wordt ook de handtekening van een legaliserend ambtenaar gelegaliseerd. Elke handtekening, elk zegel of elke stempel wordt gelegaliseerd door diegene die daarvoor bevoegd is en die de handtekening, het zegel of de stempel kent. Dit verklaart waarom vaak verscheidene legalisaties - in een welbepaalde volgorde - nodig zijn.

Apostille: apostille is een vereenvoudigde vorm van legalisatie. Wanneer een land de door een ander land afgegeven apostille erkent, is slechts één legalisatie nodig door middel van een stempel met de vermelding "Apostille".

Vragen en antwoorden over legalisatie van documenten vindt u hier: link.

Specifieke aspecten van de jurisdictie

België erkent de door Armenië uitgegeven e-Apostilles. Rusland en Belarus geven geen e-apostilles uit. 

Opgelet: België erkent de door Oezbekistan afgegeven apostilles niet (uitleg). Dit betekent dat officiële Oezbeekse documenten meerdere malen moeten worden gelegaliseerd. 

Belgische elektronische apostilles ("e-apostilles") worden door de lokale autoriteiten niet altijd even gemakkelijk herkend. Zij moeten echter wel worden erkend, aangezien zij geldig zijn in alle landen binnen de jurisdictie. Neem contact op met de consulaire afdeling als u problemen hebt met de erkenning van een Belgische e-apostille.