Ambassade en Consulaten van België in Rusland
Home Waarschuwing voor “love letters” / oplichting via internet

Waarschuwing voor “love letters” / oplichting via internet

De Belgische ambassade in Moskou wordt steeds meer gecontacteerd door landgenoten die het slachtoffer zijn geworden van oplichting via internet.

Hierbij gaat het voornamelijk om onechte liefdesrelaties die zijn ontstaan op basis van een contact via datingsites op het internet. Vaak verloopt dit als volgt:

  • Een reeks e-mails (liefdesbrieven) worden uitgewisseld met een Russische dame, die vervolgens voorstelt om haar correspondent in België te ontmoeten.
  • De dame vraagt om geld op te sturen via organisaties zoals Western Union met het oog op de betaling van zogezegde onkosten (voor een vliegticket naar België, voor het bekomen van een visum, enz). Soms zijn de voorgestelde bedragen onrealistisch hoog.
  • Het komt ook regelmatig voor dat de dame in kwestie, na een eerste betaling te hebben ontvangen, zegt dit geld te hebben “verloren”, waarna ze vraagt om opnieuw een gelijkaardig bedrag op te sturen.
  • Vaak (maar niet uitsluitend) wordt voor het opsturen van geldsommen een adres in de steden Cheboksary en Yoshkar-Ola opgegeven.
  • Sinds recent worden ook valse email-adressen, zogezegd namens de Belgische ambassade, gebruikt (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend het adres embassy.be@gmail.com met als hoofding “Embassy of Belgium in Moscow”). Hierbij ontvangen slachtoffers, nadat ze hun correspondente hebben ingelicht over het feit dat de ambassade haar dossier niet kent, een e-mail via een vals adres waarbij de ambassade zogezegd meedeelt zich te hebben vergist en toch een visumaanvraag te hebben ontvangen. Het enige correcte e-mailadres van de ambassade dat aangaande dit probleem kan worden gebruikt is moscow@diplobel.fed.be.

Indien u met dergelijke of gelijkaardige vragen zou worden geconfronteerd, dan raadt de ambassade ten zeerste aan om de grootste voorzichtigheid aan de dag te leggen en om in geen enkel geval geldsommen op te sturen. Het wordt ook ten stelligste aangeraden om bij de minste twijfel onmiddellijk alle contacten met de correspondent te verbreken.

Meer dan waarschijnlijk bent u in dat geval een doelwit voor oplichting via internet.

Aan landgenoten die reeds het slachtoffer zijn geweest van dergelijke praktijken wordt aangeraden om hierover klacht neer te leggen bij de politie. Misdrijven op of via het internet kunnen ook online worden gemeld via de website www.ecops.be. Het staat u eveneens vrij om hierover de Ambassade van de Russische Federatie in Brussel te informeren.

Meer informatie omtrent de reële voorwaarden voor het bekomen van een Schengenvisum kan u vinden op deze website.